Proefschriftprijs van de Vereniging voor Biofysica en Biomedische Technologie

Achtergrond

De prijs wordt iedere twee jaar uitgereikt voor het beste promotieonderzoek op het gebied van de biofysica en de biomedische technologie.

Prijs

De prijs bestaat uit een oorkonde, alsmede een bedrag van € 2011,- vrij te besteden door de laureaat.

Beoordeling  

Het onderzoek zal worden beoordeeld op:

  • nieuwe inzichten verkregen door middel van het onderzoek
  • wetenschappelijke kwaliteit
  • presentatie
  • toegankelijkheid voor niet-specialisten
  • Kandidatuur

Kandidaten dienen te zijn gepromoveerd aan een Nederlandse universiteit op een biofysisch of biomedisch-technologisch onderzoek. De promotiedatum moet in de twee jaar voorafgaand aan de indieningsdatum vallen. Alle werkgroepleiders die lid zijn van de Vereniging voor Biofysica en Biomedische Technologie mogen voor iedere indienings-ronde kandidaten voordragen. Een voordracht bestaat uit een aanbevelingsbrief en vijf proefschriften, in te dienen bij:   

VU medisch centrum
postbus 7057
1007 MB Amsterdam t
.a.v. dr. J.T. Marcus
afdeling Fysica en Medische Technologie
kamer PK -1 Y 046

De kandidatenlijst zal niet openbaar worden gemaakt

Beoordelingscommissie  

De beoordelingscommissie wordt benoemd door het Dagelijks Bestuur van de Vereniging voor Biofysica en Biomedische Technologie. De Vereniging voor Biofysica en Biomedische Technologie verzorgt het secretariaat.  

Tijdschema  

Kandidaten voor de prijs dienen te worden voorgedragen vóór 1 september 2011. De uitreiking van de prijs vindt plaats op de Dag van de Biofysica, die dit jaar wordt gehouden in Wageningen op 28 oktober 2011.